17 Ocak 2012 Salı

Osmanlı Arması - OsmanlıTugrası- Osmanlı Padidaşahları


Arma kimliği anlatan, bir işarettir. Resimler, harfler ve şekillerden oluşur. Bir devleti, hanedanı ya da şehri anlatır. Devletlerin insanları tarafından benimsenen armaları vardır.
1- Tuğranın etrafındaki güneş motifi, padişahın güneşe benzetilmesinden ileri gelir
2- II. Abdülhamit’in tuğrası
3- Sorguçlu serpuş: Osman gaziyi ve tahtı temsil eder
4- Yeşil Hilafet sancağı
5- Süngülü tüfek: Nizam-ı Ceditle birlikte Osmanlı ordusunun asıl silahı olmuştur
6- Çift taraflı teber
7- Toplu tabanca
8- Terazi: şeşper ve asaya asılıdır, adaleti temsil eder.
9- (Üstte) Kuran-ı Kerim. (Altta) Kanunnameler.
10- Nışan-ı al-i imtiyaz: Devlet adına faydalı işlerde bulunmuş ilim adamları, idareci ve askerlere veriliyordu.
11- Nışan-ı Osmani: Sultan Abdülaziz Han tarafından 1862′de ihdas edilmiş olup, devlet hizmetinde üstün başarı sağlayanlara verilirdi.
12- Asa ve şeşper
13- Çapa, Osmanlı denizciliğini temsil eder.
14- Bereket boynuzu
15- Nışan-ı iftihar
16- Yay
17- Mecidi nişanı
18- Borazan, modern mızıka takımının kullandığı çalgı aletidir
19- Şefkat nışanı, 1878′de II. Abdülhamit Han tarafından ihdas edilmiş olup; savaş zamanında, büyük afetlerde devlete, millete hizmet eden kadınlara verilirdi.
20- Top gülleleri (Bazı armalarda bulunmuyor.)
21- Kılıç
22- Top, topçu ocaklarını temsil eder.
23- El siperlikli tören kılıcı: bu kılıç klasik Türk kılıcı olmayıp, o devirdeki subaylar tarafından kullanılırdı.
24- Mızrak.
25- Çift taraflı teber, orduda üst düzey görevliler tarafından üstünlük sembolü olarak kullanılmıştır.
26- Tek taraflı teber (balta)
27- Bayrak
28- Osmanlı sancağı
29- Mızrak: Son dönem mızraklı süvari alaylarını remzeder
30- Kalkan, Ortasında stilize edilmiş bir güneş motifi var. 12 yıldız: Rivayete göre bu 12 yıldız 12 burcu temsil eder…
 
Piri Reis Haritasi
Piri Reis, Ahmet Muhiddin Piri, Ahmet ibn-i el-Haç Mehmet El Karamani (d. 1465-70, Gelibolu - ö. 1554, Kahire), Osmanlı denizcisi. Amerika'yı gösteren Dünya haritaları ve Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik kitabıyla tanınmıştır.

Osmanlı denizcileri, 15. Yüzyılda Amerika'nın doğu kıyılarında bulunan "Büyük Türk Takımadaları"nın ilk kâşifidir. Piri Reis, dünyanın ilk denizcilik kılavuzu niteliğindeki Kitab-ı Bahriye'sinde, Amerika'nın Osmanlılar tarafından resmen keşfinin, Kolomb'tan 29 yıl önce "Antilya" ismiyle gerçekleştirildiğini belirtir.

Çok daha ilginci, Tarihçi Esat Efendi, "Hulasâ-i Ahvâl-i Tunus ve Garp" kitabında, Barbaros'un Kanunî'ye yazdığı mektupta, Amerika'nın fethedilmesi için padişahtan müsaade istediğini yazmıştır. Kanuni bunu Sadrazam İbrahim Paşa'ya sormuş; o da "ülkemize çok uzak olduğundan vazgeçilmesini" talep etmiştir. Bunun üzerine Kanuni Amerika'ya bir sefer düzenlenmesine sıcak bakmamıştır.

Osmanlı, Amerika'yı ya fethetseydi? Hayali ve hatırası bile cihana değer değil mi?

Öte yandan Kristof Kolomb, seyahat için Sultan II. Beyazıd'dan yardım istemiş; fakat Osmanlılar, yolu ve kıtayı bildikleri için iltifat etmemiştir. Kolomb, Osmanlı'dan istediğini elde edemese de, Kemal Reis'in hizmetindeki tecrübeli denizcilerin ve İspanya'da esir olan Türk tayfaların kılavuzluğundan faydalanmıştır. Mesela, dinini gizlediği Rodrigo, en güvenilir akıl hocası olmuştur.


1. Osman Gazi Bey 

2. Sultân Orhan Gazi

3. Sultân I. Murâd

4. Yıldırım Bâyezid

5. I. Mehmed Çelebi

6. Sultân II. Murâd

7.Fâtih Sultân Mehmed

8.Sultân II. Bâyezid

9. Yavuz Sultân Selim

10. Kanuni Sultân Süleyman

11. II. Selim (Sarı Selim)

12. Sultan III. Murâd

13. Sultan III. Mehmed

14. Sultan I. Ahmed

15. Sultan I. Mustafa

16. Genç Osman (Hâile-i Osmaniye)

17. Sultan IV. Murâd

18. Sultan I. İbrahim

19. Sultan IV. Mehmed

20. Sultan II. Süleyman

21. Sultan II. Ahmed

22. Sultan II. Mustafa

23. Sultan III. Ahmed

24. Sultan I. Mahmûd

25. Sultan III. Osman

26. Sultan III. Mustafa

27. Sultan I. Abdülhamid

28. Sultan III. Selim

29. Sultan IV. Mustafa

30. Sultan II. Mahmûd

31. Sultan I. Abdülmecid

32. Sultân Abdülaziz

33. Sultan V. Murad

34. Sultan II. Abdülhamid Han

35. Sultan V. Mehmed Reşâd

36. Sultan VI. Mehmed Vahîdüddin

Alıntı

1 yorum:

  1. osmanlının torunumu bıraksana ya nerden o insanlar tırnağı olamayız biz o insanların

    YanıtlaSil